Skip to content

Function 0,5 : workshops “Kwetsbaarheid” voor eerste Lijn

Non classé

Kwalitatieve gezondheidszorg bieden en voldoen aan de behoeften van de meest kwetsbare personen: het is vaak een uitdaging. Als zorgverlener word je geconfronteerd met complexe behoeften die moeilijk te kaderen zijn. Daarnaast heb je het gevoel dat je niet altijd voldoende uitgerust bent om tegemoet te komen aan die behoeften. De inzet is nochtans enorm. Het raakt je dagelijks op zowel menselijk als professioneel vlak. Maar hoe begin je hieraan? Met tools en hulpmiddelen! Om te beginnen is het delen van expertise van cruciaal belang om die uitdaging aan te gaan. Daarom nodigen we je uit om met ons mee te denken…

BruZEL (de eerstelijnszone die de Vlaamse regering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft opgericht) wil samen met BRUSANO (ondersteunings- en coördinatiedienst voor eerste lijn), en in samenwerking met de actoren van de ‘0,5’-functie, korte en praktische opleidingen aan eerstelijnszorgverstrekkers aanbieden. We willen u helpen in uw zorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen die (nog) geen toegang tot de eerstelijnszorg hebben of die daarvan uitgesloten werden.

DE FORMULE

  • Sessies van 90 of 120 minuten, ‘s avonds, in twee talen (NL/FR)
  • Inhoud: Situeren van het thema, cases bespreken in kleinere groepen, ervaringen uitwisselen, perspectieven bieden
  • Alle eerstelijnsprofessionals (welzijn en gezondheid) zijn welkom (huisartsen, verpleegkundigen, vroedkundigen, tandartsen, apothekers, sociaal werkers, medewerkers van de OCMW’s enz.)
  • Gratis inschrijving, aanwezigheidsattest, mogelijkheid tot accreditatie
  •  Video’s/pdf achteraf beschikbaar voor verdere consultatie

De eerste ‘proefsessie’ vond plaats op 15 juni en ging over ‘Toegang tot de gezondheidszorg voor personen zonder wettelijke verblijfsvergunning of met een beperkt verblijfsrecht’.
Vanaf september 2021 plannen we een tiental andere workshops. Door deze bevraging in te vullen help je ons om de inhoud ervan beter af te stemmen op de uitdagingen waarmee jij als zorgverlener geconfronteerd wordt. Alvast bedankt!

〉〉〉〉〉 naar de vragenlijst (Invultijd: ongeveer 10 minuten)

Scroll To Top