Skip to content

Actualiteit

Actualiteit

We zijn op zoek naar een PROJECTVERANTWOORDELIJKE

We zijn momenteel op zoek naar een PROJECTVERANTWOORDELIJKE. OPDRACHT: Stuurt de projecten en activiteiten binnen een welbepaald domein aan en ziet erop toe dat de operationele implementatie in overeenstemming met het globale actieplan van de vzw verloopt.

Lees meer...
Opleiding
Januari 2021

Opleiding palliatieve zorg voor zorgverleners in WZC

De inschrijvingen zijn geopend pour de 4-daagse opleiding, bestemd voor zorgverleners in woonzorgcentra waar volgende onderwerpen uitvoerig aan bod komen: de specifieke kenmerken van de palliatieve zorg in WZC, hun beroepspraktijk, vragen over deontologie, ethiek, luisteren naar de bewoner aan het einde van zijn leven

Lees meer...
Actualiteit
10/10/20

De missies van het platform voor palliatieve zorg

Een platform voor palliatieve zorg moet als overlegpunt de palliatievezorgcultuur bevorderen door zowel professionals als vrijwilligers te informeren, te sensibiliseren en op te leiden. Er bestaan in België 25 platformen voor palliatieve zorg: 15 in het Vlaams…

Lees meer...
Actualiteit

Medisch-farmaceutisch overleg: update van de themakit over voorschriften

Met de intrede van de elektronische voorschriften hebben wij een bijgewerkte overleggids gepubliceerd. Bent u huisarts of apotheker? Werkt u in eenzelfde buurt? Organiseer een samenkomst rond gemeenschappelijke thema’s om zo beter samen te werken….

Lees meer...
Actualiteit
10/10/20

“ZORG EN ZOVEEL MEER”

In het kader van de nationale sensibiliseringscampagne ‘Zorg en zoveel meer’ slaan de drie Belgische gewesten de handen in elkaar om samen de boodschap onder de aandacht te brengen dat palliatieve zorg de levenskwaliteit van…

Lees meer...
Publicatie

Palliatieve zorg en levenseinde: focus en repertorium

Deze “focus Palliatieve zorg en levenseinde” is bestemd voor de Brusselse zorgverleners die personen bij hun levenseinde begeleiden. Het is een objectieve en concrete informatiebron over de bestaande bijstand en ondersteuning in ons gezondheidssysteem. Door alle wetgevende elementen en informatie over de zorgorganisatie te bundelen, beschikken de zorgverleners over alle praktische informatie die noodzakelijk is om de persoon en de omgeving bij het levenseinde bij te staan.

Lees meer...
Publicatie

Palliatieve cultuur: welke overdrachten?

Het team van BRUSANO stelt u graag haar nieuwste publicatie voor, met als thema ” Palliatieve cultuur: welke overdrachten? ”

Veel leesgenot! 

Lees meer...
Actualiteit
09/10/2020

We zijn momenteel op zoek naar een PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Brusano is een pluralistische en bicommunautaire dienst voor coördinatie en ondersteuning van professionelen in de eerstelijnszorg, actief op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Deze ondersteuning houdt ook overleg in met alle actoren in…

Lees meer...
Actualiteit

GEÏNTEGREERDE ZORG – Het BOOST-project krijgt een nieuwe website

De website van het project voor geïntegreerde zorg, BOOST, krijgt een nieuw jasje. U vindt er de voortgang van de lopende acties alsook de praktische informatie om een beroep te doen op een buurtreferent, om deel te nemen aan een reflectiegroep, om een specifieke dienst te mobiliseren enz.

Lees meer...
Actualiteit

Strategisch plan 2021 – 2026

Naar aanleiding van de strategische week stelde Brusano zijn strategisch plan op – cap 2026. Dit kompas voor 5 jaar zal samengesteld zijn uit jaarlijkse actieplannen, opgesteld op basis van een breed overleg. Meer dan ooit tonen deze richtsnoeren hun relevantie door te beantwoorden aan wat echt speelt op het terrein.

Lees meer...
Actualiteit

Feedback van de COVID-19-crisis in Brussel: een transversale en geïntegreerde evaluatie

Tijdens de afgelopen zomermaanden maakte Brusano een transversale analyse van de bijzondere situatie die we meemaken. Deze feedback bracht ons ertoe concrete voorstellen te doen die u hier kunt ontdekken.

Lees meer...
Publicatie

DIABETICI – Focus “de zorgsystemen voor diabetici” en zijn repertorium.

In België werden verschillende systemen voor de opvolging van volwassen diabetici ingevoerd.
Om er overzicht in te scheppen, stelt Brusano alle gezondheidsprofessionals een praktische informatiedossier ter beschikking.

Lees meer...
Actualiteit

Stay Fit Longer: Bent u 60 jaar of ouder en wilt u uw fysieke en cognitieve functies onderhouden?

OPROEP TOT DEELNAME… aan een studie over de PREVENTIEVE EFFECTEN van een combinatie van niet-medicamenteuze interventies (fysiek, cognitief en sociaal) bij mensen ouder dan 60 jaar en IN GOEDE en GEMIDDELDE GEZONDHEID.

Lees meer...
Actualiteit

LEVENSEINDE: voorafgaande wilsverklaringen

Gezien de specifieke aard van het onderwerp en de bezorgdheden die het kan opwekken, moeten zorgverleners bijzondere aandacht besteden aan het levenseinde. Een van de mogelijkheden voor een zekere mate van gemoedsrust bestaat in het vastleggen van een voorafgaande zorgplanning, bijvoorbeeld door wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde in te vullen.

Lees meer...
Publicatie

Dossier: de aanvullende voordelen van de ziekenfondsen

Naast de terugbetalingen in het kader van de verplichte zorgverzekering biedt ieder ziekenfonds zijn leden een reeks extra voordelen. Door de vele mogelijkheden is het soms moeilijk om het overzicht te behouden of zelfs om te weten dat ze bestaan …

Lees meer...
Scroll To Top