Skip to content

Actualiteit

Actualiteit

Stay Fit Longer: Bent u 60 jaar of ouder en wilt u uw fysieke en cognitieve functies onderhouden?

OPROEP TOT DEELNAME… aan een studie over de PREVENTIEVE EFFECTEN van een combinatie van niet-medicamenteuze interventies (fysiek, cognitief en sociaal) bij mensen ouder dan 60 jaar en IN GOEDE en GEMIDDELDE GEZONDHEID.

Lees meer...
Actualiteit

LEVENSEINDE: voorafgaande wilsverklaringen

Gezien de specifieke aard van het onderwerp en de bezorgdheden die het kan opwekken, moeten zorgverleners bijzondere aandacht besteden aan het levenseinde. Een van de mogelijkheden voor een zekere mate van gemoedsrust bestaat in het vastleggen van een voorafgaande zorgplanning, bijvoorbeeld door wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde in te vullen.

Lees meer...
Actualiteit

Dossier: de aanvullende voordelen van de ziekenfondsen

Naast de terugbetalingen in het kader van de verplichte zorgverzekering biedt ieder ziekenfonds zijn leden een reeks extra voordelen. Door de vele mogelijkheden is het soms moeilijk om het overzicht te behouden of zelfs om te weten dat ze bestaan …

Lees meer...
Actualiteit

Hulp van eerstelijnspsychologen

Om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de COVID-19-crisis, zijn de mogelijkheden om een beroep te doen op een eerstelijnspsycholoog uitgebreid.Het doel van die maatregel is om patiënten die kampen met angst en paniek als gevolg van de crisis hulp te bieden of continuïteit te verzekeren van de behandeling van personen voor wie een traject was opgestart.

Lees meer...
Actualiteit

Zorgtraject: verlengingsvoorwaarden voor 2020

Door de COVID-19-crisis zijn heel wat niet-dringende raadplegingen en behandelingen uitgesteld, wat gevolgen kan hebben voor de jaarlijkse verlenging van de zorgtrajecten (diabetes type 2 en nierfalen).   Om te voorkomen dat er zorgtrajecten worden onderbroken,…

Lees meer...
Actualiteit

De buurtreferent, de persoon die het dichtst bij de patiënt staat

Begeleidt u mensen met een chronische ziekte en merkt u bijkomende moeilijkheden op? Zoek uit wie de buurtreferent is.

Lees meer...
Actualiteit

Het project ‘Ondersteuning aan huis voor personen ouder dan 60 jaar’

Begeleidt u personen van 60 jaar of ouder die in Brussel wonen? Het project ‘Ondersteuning aan huis voor personen ouder dan 60 jaar’ kan u helpen, ook in de huidige gezondheidscontext.

Lees meer...
Actualiteit

Ondersteuning voor nabestaanden tijdens COVID-19

De verschillende instellingen die hieronder worden opgesomd, staan ter beschikking van het Brusselse publiek in het kader van de steun aan nabestaanden, niet noodzakelijk na een sterfgeval in verband met COVID-19.
Sommige organisaties hebben de modaliteiten van hun ondersteuning aangepast, u vindt hieronder de geactualiseerde informatie.

Lees meer...
Actualiteit

De cruciale rol van eerste hulp en zorg in de COVID-19-crisis: ondersteuning voor organisaties – Fonds Dr. Daniël De Coninck

Samen tegen corona: financiële steun voor organisaties eerste lijn In de strijd tegen corona speelt de eerste lijn een cruciale rol: thuisverpleegkundigen, zorgkundigen, huisartsen, maatschappelijk werkers, gezinszorg, ambulante diensten voor geestelijke gezondheid, apothekers, psychologen ……

Lees meer...
Actualiteit

Vergaderingen uitgesteld

Rekening houdend met de voorzorgsmaatregelen die op nationaal niveau zijn genomen in verband met COVID-19, informeren we u dat alle vergaderingen van Brusano tot en met 3 april uitgesteld worden tot een latere datum. We…

Lees meer...
Evenement Brusano
uitgesteld tot een latere datum

Strategische week: samenvatting

In december 2019 organiseerde Brusano gedurende een week een raadpleging met als doelstelling adviezen en bedenkingen te verzamelen over de moeilijkheden op het terrein, over mogelijke oplossingen en over jullie verwachtingen ten aanzien van Brusano….

Lees meer...
Actualiteit

We zijn momenteel op zoek naar een PROJECTASSISTENT(E)

Brusano is een pluralistische en bicommunautaire dienst voor coördinatie en ondersteuning van professionelen in de eerstelijnszorg, actief op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Deze ondersteuning houdt ook overleg in met alle actoren in…

Lees meer...
Actualiteit

We zijn momenteel op zoek naar een PSYCHOLOOG (palliatieve zorg en levenseinde)

Brusano is een pluralistische en bicommunautaire dienst voor coördinatie en ondersteuning van professionelen in de eerstelijnszorg, actief op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Deze ondersteuning houdt ook overleg in met alle actoren in gezondheidszorg en welzijn. De eindbegunstigden zijn alle mensen die mogelijk zorg nodig hebben in Brussel, en in het bijzonder in complexe situaties.

Lees meer...
Palliatieve ZorgPublicatie

Sterven door euthanasie

Het team van BRUSANO stelt u graag haar nieuwste publicatie voor, met als thema ” Sterven door euthanasie ” “Kaïros houdt zich bezig met de manier waarop naasten en verzorgers omgaan met euthanasie, vanaf de…

Lees meer...
Actualiteit
januari 2020 - augustus 2020

Stay Fit Longer: op zoek naar mensen van 60 jaar en ouder

Stay Fit Longer/ Restons en forme …is een studie over de PREVENTIEVE EFFECTEN van een combinatie van niet-medicamenteuze interventies (fysiek, cognitief en sociaal) bij mensen ouder dan 60 jaar en IN GOEDE GEZONDHEID. We zijn op zoek naar mensen van 60 jaar en ouder die zelfstandig thuis wonen en die hun fysieke en cognitieve capaciteiten willen behouden.

Lees meer...
Scroll To Top