Skip to content

Actualiteit

Verander - Atelier - du changement

Op weg naar een collectieve dynamiek op niveau van de zorgzones

Een zorgzone is een gebied met 200.000 tot 300.000 inwoners en op schaal daarvan moet een organisatie voor zorg en ondersteuning op sociaal en gezondheidsvlak worden ontwikkeld. Deze organisatie moet coherent zijn en worden gecoördineerd…

Lees verder...
Publicatie

Activiteitenverslag| Brusano

Dit jaarverslag geeft je een overzicht van de activiteiten die we hebben georganiseerd in 2021 en van de belangrijkste lessen die we eruit hebben getrokken en die als basis hebben gediend voor de uitvoering van ons…

Lees verder...
Overleg inclusieve functie

Analyse | 0,5-lijn en -functie in de sociale/gezondheidsorganisatie in Brussel: REFERENTIEPUNTEN IN 7 DEFINITIES

In juni laatstleden stelden wij je een analysenota voor betreffende de begeleiding van situaties van kwetsbaarheid binnen de sociale/gezondheidsorganisatie. Hier terug te vinden. –> Ontdek hier vandaag het lexicon Kwetsbaarheid   Kwetsbaarheid is tegelijk een toestand…

Lees verder...
Multidisciplinair overleg

Zorgaanbod| Multidisciplinair klinisch overleg

Begeleidt u mensen die multidisciplinaire zorg nodig hebben en merkt u dat er een probleem is met de organisatie van het begeleidende hulp- en zorgnetwerk? Doe een beroep op een overlegorganisator […+] Wat is een overlegorganisator?…

Lees verder...
Levenseinde

Nieuwe Kaïros: “In tijden van palliatieve zorg”

In dit nieuwe nummer zal ons thematisch tijdschrift over palliatieve zorg het onderwerp IN TIJDEN VAN PALLIATIEVE ZORG behandelen. U zal er artikels vinden geschreven door zorgverleners, psychologen en vrijwilligers. Veel leesgenot! Ontdek >HIER< de…

Lees verder...
Netwerken

Leidraad voor het opstellen van een lokale omgevingsanalyse gezondheid en welzijn

Bent u werkzaam in de Brusselse gezondheids- en welzijnssector en wilt u een lokale omgevingsanalyse gezondheid en welzijn uitvoeren? Deze leidraad ondersteunt professionals aan de hand van inspirerende initiatieven uit de Brusselse gemeentes en wil…

Lees verder...
BabbelBoost

Download de digitale versie van de Babbelboost

BabbelBoost is ontworpen om een dialoog te openen tussen een zorgprofessional en de persoon die hij of zij begeleidt. De tool helpt om prioriteiten te bepalen voor actie, en vertrekt vanuit een houding van luisterbereidheid…

Lees verder...
Publicatie

BOOST | Specifiek activiteitenverslag

Het activiteitenverslag van het project Integreo BOOST – geïntegreerde zorgen – is verschenen. Raadpleeg het document of bekijk de 10 min. durende samenvatting ervan.

Lees verder...
Publicatie

Analyse | De Praktijkgemeenschappen van buurtreferenten: Verslag van de 2de pilootfase

Aan de hand van deze analyse, kan je de evolutie van de praktijkgemeenschappen en van de creatie van een nieuwe ruimte volgen: de praktijkgemeenschappen van de moderatoren. De doelstelling? De verschillende gemeenschappen met elkaar te…

Lees verder...
Thuishulp 60-plusser

Protocol 3: een begeleidingsjaar, een toenemende vraag.

Ter gelegenheid van de publicatie van het activiteitenverslag van Protocol 3 kan je kennismaken met dit zorgaanbod, de werking ervan zoals die in Brussel wordt toegepast en de in 2021 behaalde resultaten. Dit overzicht wil het…

Lees verder...
Praktijkgemeenschap

Analyse | 0,5-lijn et -functie in de sociale/gezondheidsorganisatie in Brussel: Referentiepunten

Deze nota voert u mee doorheen de sociale/gezondheidsorganisatie rondom de begeleiding in kwetsbare situaties en langs oplossingen die gericht zijn op een gemeenschappelijk taalgebruik. Komen tot een inclusief aanbod van zorg, bijstand en ondersteuning voor…

Lees verder...
Helpdesk

Videoclip: de helpdesk, een een dynamisch oriëntatiemechanisme voor professionals in de sociale/gezondheidssector

Begeleid je mensen in complexe situaties? Heb je hulp nodig om je weg te vinden in het Brusselse aanbod aan sociale zorg of gezondheidszorg? Wil je praktische informatie over bestaande hulp en terugbetalingen (verplichte verzekering…

Lees verder...
Levenseinde

Focus palliatieve zorg en levenseinde is up to date!

Begeleidt u professioneel personen in hun laatste levensfase en hun naasten? Zoekt u praktische informatie over de bestaande bijstand en ondersteuning? Wilt u graag een duidelijk overzicht van de wetgeving daarrond? (Her)-Ontdek de Focus “Palliatieve…

Lees verder...
MFO

Medisch-farmaceutisch overleg: meer weten over deze dienst

Ben je arts of apotheker? Wil je graag je samenwerking binnen hetzelfde werkgebied versterken? Dat kan via medisch-farmaceutisch overleg.     Medisch-farmaceutisch overleg bevordert ontmoetingen tussen huisartsen en apothekers die in dezelfde wijk werkzaam zijn….

Lees verder...
Agenda
17/05/2022

Ontmoetingsfestival ‘Zelf keuzes maken: jouw gezondheid en jouw welzijn’

Op 17 mei 2022 organiseren we samen met BruZEL een tweetalig ontmoetingsfestival in Muntpunt voor burgers, zorgverleners en beleidsmakers met als titel:  ‘Zelf keuzes maken: jouw gezondheid en jouw welzijn’.  We willen op deze ontmoetingsdag…

Lees verder...
Scroll To Top