Skip to content

Hulp en ondersteuning aan zorgverleners tijdens de gezondheidscrisis
rond de COVID-19-epidemie

Door de huidige gezondheidscrisis hebben heel wat sectoren zich zeer snel moeten aanpassen.

Brusano zet zijn ondersteuningsdiensten verder en coördineert of ondersteunt daarnaast COVID-19-voorzieningen (oriëntatie huisartsen, rouwondersteuning, begeleiding van RVT’s, consortium van verpleegkundigen enz.).

Brusano staat meer dan ooit aan de zijde van de professionals die het hoofd moeten bieden aan een toenemend aantal vragen en noden van mensen in complexe situaties.

Info COVID-19

Nieuws

Feedback van de COVID-19-crisis in Brussel: een transversale en geïntegreerde evaluatie

Tijdens de afgelopen zomermaanden maakte Brusano een transversale analyse van de bijzondere situatie die we meemaken. Deze feedback bracht ons ertoe concrete voorstellen te doen die u hier kunt ontdekken.

Hulp van eerstelijnspsychologen

Om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de COVID-19-crisis, zijn de mogelijkheden om een beroep te doen op een eerstelijnspsycholoog uitgebreid.Het doel van die maatregel is om patiënten die kampen met angst en paniek als gevolg van de crisis hulp te bieden of continuïteit te verzekeren van de behandeling van personen voor wie een traject was opgestart.

Zorgtraject: verlengingsvoorwaarden voor 2020

Door de COVID-19-crisis zijn heel wat niet-dringende raadplegingen en behandelingen uitgesteld, wat gevolgen kan hebben voor de jaarlijkse verlenging van de zorgtrajecten (diabetes type 2 en nierfalen).   Om te voorkomen dat er zorgtrajecten worden onderbroken, heeft het RIZIV de verlengingsvoorwaarden versoepeld: Minstens 1 raadpleging bij of bezoek door de huisarts; Verlenging van de referentieperiode voor…

Scroll To Top