Skip to content

Hulp en ondersteuning aan zorgverleners tijdens de gezondheidscrisis
rond de COVID-19-epidemie

Door de huidige gezondheidscrisis hebben heel wat sectoren zich zeer snel moeten aanpassen.

Brusano zet zijn ondersteuningsdiensten verder en coördineert of ondersteunt daarnaast COVID-19-voorzieningen (oriëntatie huisartsen, rouwondersteuning, begeleiding van RVT’s, consortium van verpleegkundigen enz.).

Brusano staat meer dan ooit aan de zijde van de professionals die het hoofd moeten bieden aan een toenemend aantal vragen en noden van mensen in complexe situaties.

Info COVID-19

Nieuws

Ondersteuning voor nabestaanden tijdens COVID-19

De verschillende instellingen die hieronder worden opgesomd, staan ter beschikking van het Brusselse publiek in het kader van de steun aan nabestaanden, niet noodzakelijk na een sterfgeval in verband met COVID-19.
Sommige organisaties hebben de modaliteiten van hun ondersteuning aangepast, u vindt hieronder de geactualiseerde informatie.

De cruciale rol van eerste hulp en zorg in de COVID-19-crisis: ondersteuning voor organisaties – Fonds Dr. Daniël De Coninck

Samen tegen corona: financiële steun voor organisaties eerste lijn In de strijd tegen corona speelt de eerste lijn een cruciale rol: thuisverpleegkundigen, zorgkundigen, huisartsen, maatschappelijk werkers, gezinszorg, ambulante diensten voor geestelijke gezondheid, apothekers, psychologen … zetten zich dagelijks in om mensen thuis zorg en ondersteuning te bieden. Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door…

Scroll To Top