Skip to content

Tot uw dienst

Algemeen programma

Helpdesk & Repertorium

Bent u zorgverlener en socialehulpverlener? Zoekt u praktische informatie over het Brusselse zorgaanbod of oriëntatiehulp (dienstverleners, ondersteuningsmaatregelen, proefprojecten, financiële steun enz.)?

+32 2 880 29 80

helpdesk@boostbrussels.be

Overleghulp: BabbelBoost

Een gesprekstool in de vorm van een geïllustreerd kaartspel, dat u helpt om de prioriteiten van de patiënt uit te klaren en de opvolging aan te passen aan zijn behoeften.

Overleg – Diapason

Een methodologie bedoeld om multidisciplinair en lijnoverschrijdend overleg te organiseren rond een bepaalde problematiek. Het doel is om gezamenlijke afspraken te maken die de integratie van zorg bevorderen.

Specifieke programma's

COVID-19

Hulp en ondersteuning aan zorgverleners tijdens de gezondheidscrisis rond de COVID-19-epidemie.

Levenseinde

Activiteiten die te maken hebben met de opdracht van het Brussels platform voor palliatieve zorg, alsook informatie en oriëntatie in verband met vragen rond het levenseinde.

Thuishulp voor personen ouder dan 60 jaar

Een zorgaanbod om de levenskwaliteit van 60-plussers in complexe situaties te verbeteren en op die manier te vermijden dat ze naar een rust- of verzorgingstehuis moeten worden overgebracht.

Diabetes type 2

Een overzicht met praktische informatie over bestaande steun en vergoedingen voor de ondersteuning van volwassenen met diabetes type 2.

Chronische nierinsufficiëntie

Kom alles te weten over het 'zorgtraject'.

Medisch-farmaceutisch overleg

Overlegruimten op microlokaal niveau om beslissingen voor samenwerking te nemen en goede praktijken uit te wisselen tussen huisartsen en apothekers.

Scroll To Top