Skip to content

Thuishulp voor personen ouder dan 60 jaar

Diensten

Het doel van dit zorgaanbod is de levenskwaliteit te verbeteren van personen van 60 jaar en ouder in complexe situaties en in de mate van het mogelijke te vermijden dat zij moeten worden overgebracht naar een instelling.

De aangeboden begeleiding helpt om complexe situaties te deblokkeren en het gewone zorgteam tijdelijk te versterken. De voorgestelde hulp bestaat uit een tijdelijke versterking van het gewone zorgteam, wat zich in drie soorten prestaties vertaalt:

  1. casemanagement om de coördinatie van de zorg te versterken;
  2. ergotherapeutische follow-up om te helpen en te adviseren bij het aanpassen van de woning en om terug optimaal te kunnen functioneren in het dagelijkse leven;
  3. psychologische follow-up om een luisterend oor en steun te bieden.

Die diensten zijn volledig gratis voor de begunstigden.

Dit innovatieve project, dat gefinancierd wordt door het RIZIV en gecoördineerd wordt door Brusano, past in het kader van de geïntegreerde zorg en alternatieve vormen van ouderenzorg (Protocol 3).

FAQ

Hoe start ik een begeleiding?

Neem contact met ons op: 02/880.29.80 – helpdesk@brusano.brussels

Casemanagement: wat is dat?

Casemanagement in het kader van het project bestaat uit:

  • de coördinatie van de zorg versterken, wanneer de gebruikelijke organisatie rond de patiënt niet meer efficiënt is;
  • een algemene beoordeling maken van de toestand van de patiënt.

Door wie?

Deze functie kan worden uitgeoefend door:

  • een sociaal assistent
  • een verpleegkundige
  • een huisarts

De casemanager maakt geen deel uit van het gewone zorgteam.

Hoe word ik casemanager?

U bent u sociaal assistent, verpleegkundige of huisarts? U verleent thuishulp aan personen ouder dan 60 jaar? Dan kunt u casemanager worden

Casemanagement: wat is dat?

Casemanagement in het kader van het project bestaat uit:

  • de coördinatie van de zorg versterken, wanneer de gebruikelijke organisatie rond de patiënt niet meer efficiënt is;
  • een algemene beoordeling maken van de toestand van de patiënt.

De casemanager maakt geen deel uit van het gewone zorgteam.

En het financiële luik?

De diensten zijn volledig gratis voor de patiënt.

Voor toegang tot terugbetaling van de diensten moet een overeenkomst tussen de professional en Brusano worden ondertekend.

Neem contact met ons op

Nieuws

Thuishulp voor personen ouder dan 60 jaar

Het doel van deze dienst is om de levenskwaliteit van 60-plussers in complexe situaties te verbeteren en op die manier zoveel mogelijk te vermijden dat ze naar een rust- of verzorgingstehuis moeten worden overgebracht.

Het project ‘Ondersteuning aan huis voor personen ouder dan 60 jaar’

Begeleidt u personen van 60 jaar of ouder die in Brussel wonen? Het project ‘Ondersteuning aan huis voor personen ouder dan 60 jaar’ kan u helpen, ook in de huidige gezondheidscontext.

Scroll To Top