Skip to content

Overleghulp: BabbelBoost

Diensten

Deze gesprekstool in de vorm van een kaartspel helpt u om de prioriteiten van de patiënt uit te klaren en de opvolging aan te passen aan zijn behoeften.

De BabbelBoost werd ontwikkeld in samenwerking met zorgverleners, socialehulpverleners en onderzoekers en met patiënten en hun naasten. De tool beoogt een dialoog op gang te brengen, de tijd te nemen om na te gaan wat belangrijk is voor de persoon die u begeleidt en te bepalen aan welke aspecten u bijzondere aandacht moet schenken om zijn levenskwaliteit te verbeteren.

Het doel is de patiënt te helpen de moeilijkheden weg te nemen die hem verhinderen goed voor zichzelf te zorgen en/of activiteiten te ondernemen die bijdragen aan zijn levenskwaliteit.

FAQ

Wat is de BabbelBoost?

De tool bestaat uit een reeks van 14 geïllustreerde kaarten. Elke kaart stelt situaties en taferelen uit het dagelijkse leven voor. Er is ook een blanco kaart. Die kan gebruikt worden om het debat te openen over situaties die niet op de andere kaarten voorgesteld zouden worden. De tool is verkrijgbaar in een digitale versie of in een papieren versie in een mooie metalen doos.

Heb ik een opleiding nodig om de BabbelBoost te gebruiken?

Nee. De tool ondersteunt de professional die ervoor kiest te vertrekken vanuit de prioriteiten van de persoon of patiënt die hij begeleidt. De tool helpt hem om een luisterhouding aan te nemen en draagt op die manier bij aan de aanpak die hij al gekozen heeft.

Wat is het doel van de BabbelBoost?

De tool is ontworpen voor zorgverleners en socialehulpverleners en is erop gericht de dialoog te bevorderen over de prioriteiten van de persoon die begeleid wordt, dit alles in het kader van een doelgerichte aanpak. De tool helpt de tijd te nemen om na te gaan wat belangrijk is voor de persoon in kwestie en te bepalen aan welke aspecten bijzondere aandacht geschonken moet worden om zijn levenskwaliteit te verbeteren.

Hoe gebruik ik de BabbelBoost?

Als de professional rekening houdt met de visie waarbinnen de tool ontwikkeld werd en die wordt beschreven in de handleiding, kan hij de tool gebruiken op de wijze die het best is aangepast aan zijn praktijken en context. In de handleiding wordt een traject voorgesteld om vertrouwd te raken met de mogelijkheden van de tool.

Waar komt de BabbelBoost vandaan?

De tool werd ontwikkeld in het kader van Boost, een Brussels proefproject dat gesteund wordt door het nationaal programma geïntegreerde zorg voor chronisch zieken (Integreo). Concreet werd de tool ontworpen, gecreëerd en getest door een multidisciplinaire groep van maatschappelijke en gezondheidswerkers, academische onderzoekers en patiënten en verzorgers.

Hoeveel tijd moet ik voorzien voor een 'raadpleging' met de BabbelBoost?

De gebruiksduur wordt geschat tussen 15 minuten en 1 uur. Die duur is afhankelijk van de context en de betrokken personen, maar ook van het gebruik dat de professional ervan wenst te maken. De BabbelBoost heeft tijdens de testfase zijn toegevoegde waarde bewezen, zowel tijdens korte raadplegingen van 15 minuten in een praktijk als tijdens thuissessies van soms meer dan een uur.

Nieuws

BabbelBoost en ‘Goal Oriented Care’-benadering

Begeleid u mensen in zogenaamde ‘complexe’ situaties, waarin somatische problemen, psychische stoornissen en/of sociaaleconomische moeilijkheden samengaan? Luistert u naar hun behoeften? Staan hun doelstellingen centraal in het begeleidingsplan? Dan beoefent u ongetwijfeld de zogenaamde ‘Goal Oriented Care’-benadering. In tegenstelling tot de beperkingen van de probleemgerichte zorg, helpt deze pragmatische aanpak zorg- en hulpverleners om prioriteiten te…

Babbelboost, de digitale versie is er!

Eerder hadden we het al over een nieuwe dialoogtool tussen zorgverleners en de mensen die zij begeleiden. Goed nieuws! Die tool is nu online beschikbaar.
BabbelBoost is ontworpen om een dialoog te openen tussen een zorgprofessional en de persoon die hij of zij begeleidt.

BabbelBoost: een dialoogtool

BabbelBoost is ontworpen om een dialoog te openen tussen een zorgprofessional en de persoon die hij of zij begeleidt. Wij stellen u graag Babbelboost voor: een dialoogtool ontwikkeld ikv Boost en waaraan een heel aantal partners onder jullie heeft bijgedragen door te werken met de proefversie van de tool binnen de Praktijkgemeenschap van buurtreferenten, of…

Scroll To Top