Skip to content

Chronische nierinsufficiëntie

Diensten

Begeleidt u volwassenen met chronische nierinsufficiëntie? Brusano informeert u over het zorgtraject.

De behandeling van chronische nierinsufficiëntie vereist namelijk:

• een multidisciplinaire en complexe aanpak,

• op lange termijn,

• aangepast aan individuele behoeften.

Bovendien is het belangrijk dat de patiënt actief deelneemt aan zijn behandeling en in het bijzonder aan het follow-upplan, dat de patiënt, de huisarts en de specialist samen opstellen (evenwichtige levensstijl, actieve en regelmatige controle van de gezondheidstoestand enz.)

Om dit te vergemakkelijken, heeft het RIZIV een zorgsysteem uitgewerkt met specifieke terugbetalingen. Het doel hiervan is de follow-up en de behandeling te organiseren

en de toegang tot de zorg te verbeteren, rekening houdend met elke individuele situatie.

Brusano stelt via zijn helpdesk aan alle zorgverleners en socialehulpverleners praktische informatie over de zorg- en terugbetalingssystemen (ziekteverzekering en aanvullende voordelen) ter beschikking.

Bent u huisarts of apotheker? Ontdek hoe medisch-farmaceutisch overleg u kan ondersteunen bij de zorgtrajecten.

FAQ

Wat zijn de inclusiecriteria?

De inclusiecriteria zijn:

  • een CNI in het stadium 3b, 4 en 5 (GFR<45 ml/min/1,73m², bij twee gelegenheden vastgesteld door bloedonderzoek),

    en/of

  • proteïnurie van meer dan 1 g/dag, bij 2 gelegenheden vastgesteld door urineanalyse,
  • en minstens 18 jaar oud zijn en niet gedialyseerd worden of een transplantatie ondergaan hebben.

Nieuws

Aucune actualité pour le moment

Scroll To Top