Skip to content

Diabetes type 2

Diensten

Begeleidt u volwassenen met diabetes? Brusano ontwikkelt een reeks tools om zijn weg te vinden binnen de verschillende zorgsystemen.

In België werden verschillende systemen voor de opvolging van volwassen diabetici ingevoerd. Om hen wegwijs te maken, verstrekt Brusano aan alle zorgverleners en socialehulpverleners praktische informatie over de zorg- en terugbetalingssystemen (ziekteverzekering en aanvullende voordelen) via een Focus en zijn helpdesk.

Bent u huisarts of apotheker? Ontdek hoe medisch-farmaceutisch overleg u kan ondersteunen bij de zorgtrajecten.

FAQ

Ik ben op zoek naar informatie over steun en tegemoetkomingen, tot wie moet ik mij wenden?

Meer informatie vindt u in de speciale focussen: Zorgsystemen voor diabetici (pdf)

Wat is het doel van diabeteseducatie?

Diabeteseducatie bestaat erin de patiënt te ondersteunen bij het nastreven van zijn doelstellingen die in overleg met de huisarts worden vastgesteld. Het doel en de inhoud van de sessies worden aangepast aan de behoeften van de begunstigde.

Zo kan:

• hij geïnformeerd worden over de ziekte en zijn behandeling;

• hem geleerd worden hoe hij een behandeling met insuline of een incretinemimeticum start;

• hij gemotiveerd worden om deze behandeling zo goed mogelijk na te leven;

• hij gemotiveerd worden om een gezonde levensstijl te hanteren, aangepast aan zijn situatie;

• hem geleerd worden wat hij moet doen bij eventuele complicaties van diabetes;

• aandacht besteed worden aan ieder ander aspect in het kader van diabeteseducatie.

Ik ben op zoek naar een diabeteseducator, kunt u mij contacten geven?

Opdat de diabeteseducator voor zijn diensten vergoed zou worden, is het nodig dat

  • het zorgtraject aanvaard wordt door het ziekenfonds;
  • er door de huisarts twee voorschriften worden uitgeschreven:
    1. één voorschrift voor de diensten van de educator en
    2. één voorschrift voor de toekenning van zelfcontrolemateriaal.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, hoeft u alleen nog maar contact op te nemen met een beschikbare educator in de gemeente van uw voorkeur.

Om de contactgegevens te vinden, kunt u contact met ons opnemen of het repertorium raadplegen.

Ik ben op zoek naar een diabeteseducator, welke zaken moet ik voorbereiden voor de oproep? 

Idealiter zou u moeten weten of de begunstigde reeds over een zorgtraject beschikt dat door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds is goedgekeurd. Verder moet u beschikken over het voorschrift voor de bloedglucosemeter en het voorschrift voor de diensten van de diabeteseducator. Als u niet zeker bent dat u met deze zaken in orde bent, neem dan contact met ons op: wij helpen u graag verder.

Hoe geraak ik in het kader van het zorgtraject aan het zelfcontrolemateriaal?

Wanneer de huisarts zelfcontrolemateriaal heeft voorgeschreven, kiest de educator, in overleg met de patiënt, de meest geschikte bloedglucosemeter. Hij vult het specifieke attest in en verstrekt dit aan de patiënt. Die laatste ontvangt het materiaal (bloedglucosemeter, bloedglucosestrips, lancetten) in de apotheek of bij een erkende leverancier als hij twee documenten overhandigt:

  • het attest van de educator EN
  • het voorschrift van de huisarts.

Patiënten met een zorgtraject voor diabetes type 2 hebben alleen recht op terugbetaald zelfcontrolemateriaal op voorwaarde dat zij een behandeling met insuline of een incretinemimeticum krijgen of starten.

Nieuws

Zorgsystemen diabetes type 2 – infofiche voor de patiënt

Begeleidt u diabetespatiënten die overwegen om een zorgtraject op te starten? Onze infofiche voor patiënten en hun zorgverleners staat tot uw beschikking.       Download de infofiche > HIER < Indien u meer informatie over dat onderwerp wenst, kunt u onze Focus ‘de zorgsystemen voor diabetici type 2’ raadplegen.

DIABETICI – Focus “de zorgsystemen voor diabetici” en zijn repertorium.

In België werden verschillende systemen voor de opvolging van volwassen diabetici ingevoerd.
Om er overzicht in te scheppen, stelt Brusano alle gezondheidsprofessionals een praktische informatiedossier ter beschikking.

Zorgtraject: verlengingsvoorwaarden voor 2020

Door de COVID-19-crisis zijn heel wat niet-dringende raadplegingen en behandelingen uitgesteld, wat gevolgen kan hebben voor de jaarlijkse verlenging van de zorgtrajecten (diabetes type 2 en nierfalen).   Om te voorkomen dat er zorgtrajecten worden onderbroken, heeft het RIZIV de verlengingsvoorwaarden versoepeld: Minstens 1 raadpleging bij of bezoek door de huisarts; Verlenging van de referentieperiode voor…

Scroll To Top