Skip to content

Medisch-farmaceutisch overleg

Diensten

Bent u huisarts of apotheker? Medisch-farmaceutisch overleg (MFO) biedt ruimte voor overleg op microlokaal niveau om beslissingen voor samenwerking te nemen en goede praktijken uit te wisselen tussen huisartsen en apothekers.

Het MFO, dat wordt ontwikkeld in samenwerking met Huis Voor Gezondheid, UPB-AVB, FBHAV en BHAK, is bedoeld om overleg en samenwerking tussen artsen en apothekers mogelijk te maken en de communicatie te verbeteren door ervaringen uit te wisselen en samenwerkingsovereenkomsten te sluiten.

Samenwerking tussen huisartsen en apothekers is immers van essentieel belang om een kwaliteitsvolle en continue zorgverlening te waarborgen. Om dit te vergemakkelijken is overleg tussen professionals die binnen eenzelfde wijk werkzaam zijn van essentieel belang. Het overleg beoogt een doeltreffend beheer door de bevordering van:

  • de samenwerking tussen huisartsen en apothekers;
  • goede medisch-farmaceutische praktijken;
  • de kwaliteit van de voorschriften;
  • het correcte/doeltreffende en veilige gebruik van geneesmiddelen.

In dit verband worden thematische overlegkits ter beschikking gesteld. Ze hebben tot doel deze samenwerking te bevorderen en te vergemakkelijken.

Financiële steun van het RIZIV is mogelijk.

Ontdek hoe wij u kunnen helpen: www.cmp-mfo.brussels

FAQ

Wie kan het initiatief nemen om een MFO te organiseren?

Iedere geïnteresseerde kan het initiatief nemen om een medisch-farmaceutisch overleg te organiseren.

In het kader van een lokaal project dat deel uitmaakt van het kwaliteitsbevorderend programma van het RIZIV moet het MFO echter worden georganiseerd door een duo bestaande uit een arts en een apotheker. De eerste stap is het zoeken naar een dienstverlener in uw wijk die bereid is dergelijk duo te creëren. Meer informatie

Wat zijn de thema's die momenteel in de kits worden ontwikkeld?

Er zijn momenteel 5 kits beschikbaar:

  • Beschikbaarheid/communicatie en voorschrift (algemene overeenkomsten, VOS en vervanging)*
  • Misbruik en afhankelijkheid*
  • Magistrale bereidingen*
  • Zorgtrajecten*
  • Organisatie van de wachtdienst

*Thema's die zijn gevalideerd in het kader van de 'Kwaliteitsbevorderende programma's' en derhalve in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van het RIZIV. Er zijn eveneens aanvullende onderwerpen die door andere organisaties worden ontwikkeld. Bezoek de website van het RIZIV voor meer informatie.

Nieuws

Medisch-farmaceutisch overleg: meer weten over deze dienst

Ben je arts of apotheker? Wil je graag je samenwerking binnen hetzelfde werkgebied versterken? Dat kan via medisch-farmaceutisch overleg.     Medisch-farmaceutisch overleg bevordert ontmoetingen tussen huisartsen en apothekers die in dezelfde wijk werkzaam zijn. Het doel? De kwaliteit van de patiëntenzorg verbeteren door plaatselijke samenwerkingsovereenkomsten op te zetten en de uitwisseling van goede praktijken…

Medisch-farmaceutisch overleg

Bent u actief als huisarts of apotheker in Brussel? Kan de communicatie met artsen en apothekers in uw buurt worden verbeterd? Neem deel aan de enquête over de samenwerking tussen huisartsen en apothekers en vertel ons in vijf minuten wat u precies nodig heeft. Deze analyse werd verstuurd op initiatief van FBHAV, BHAK, AVB, Huis…

Het medisch-farmaceutisch overleg: het seminarie over bewustmaking rond vaccinatie herbekijken.

Om het seminarie over bewustmaking rond vaccinatie “Sensibilisering voor vaccinatie: Hoe kan u als huisarts of apotheker samen uw patiënten begeleiden bij hun keuze? ” te kijken of herbekijken.

Scroll To Top