Skip to content

Pluralistische en bicommunautaire dienst voor coördinatie en ondersteuning van professionelen in de eerstelijnszorg.

Deze ondersteuning houdt ook overleg in met alle betrokkenen in de gezondheidszorg en het sociaal werk.

De eindbegunstigden zijn alle mensen die mogelijk zorg nodig hebben in Brussel, en in het bijzonder in complexe situaties.

Actualiteit

Informatieraadplegingen rond het levenseinde

Begeleidt u mensen die kwesties rond het levenseinde willen bespreken? –> Er bestaan daarover specifieke informatieraadplegingen. De raadplegingen over het levenseinde zijn bestemd voor iedereen, ziek of niet, die kwesties rond het levenseinde wil bespreken….

Lees meer...
Actualiteit

Brusselse wegwijzer in welzijn en zorg, uw gids in het doolhof van welzijns- en zorginstellingen in Brussel

Voelt u zich soms verloren in de sociale sector of de gezondheidszorg? Welke overheden zijn verantwoordelijk? Kent u alle bevoegde ministers? Vanaf vandaag kunt u de brochure raadplegen die is uitgegeven door ‘Ars Collaborandi’. Daarin wordt een duidelijk beeld geschetst van de institutionele werking in Brussel.

Lees meer...
Actualiteit

EGONET – het sociaal steunnetwerk voor kwetsbare personen in kaart brengen

Deze digitale tool, die werd ontwikkeld door het Institut de Recherche Santé et Société (IRSS) van UCLouvain, maakt het mogelijk om het sociaal steunnetwerk van kwetsbare personen in kaart te brengen in het kader van de begeleiding die hen wordt aangeboden.

Lees meer...
Scroll To Top