Skip to content

Verlies van zelfstandigheid

Wat doet BRUSANO?

BRUSANO geeft concrete ondersteuning aan de betrokkenen via

  • een helpdesk om professionelen en patiënten te oriënteren binnen het zorgaanbod
  • ondersteuning voor lokaal en multidisciplinair overleg
  • ondersteuning voor overleg tussen de zorgniveaus
  • begeleiding van professionelen bij de procedures voor de bescherming van personen en goederen
  • praktische informatie over vervoerhulp
  • werkgroepen, sensibilisering en studiedagen voor professionelen
  • analyse van de behoeften van professionelen in de eerstelijnszorg bij de ontwikkeling van e-health
  • coördinatie van innovatieve lokale initiatieven (nabijheidsaanpak)
  • ontwikkeling van pilootprojecten (casemanagement, protocol 3, Stay Fit Longer en POSTHCARD)
  • publicaties om projecten te documenteren en te evalueren

Nuttige documentatie & formulieren

Voor een aangepaste ondersteuning

Scroll To Top